Πως γίνεται η παράδοση των προϊόντων;

Η εταιρία έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της χονδρικής πώλησης. Με ταχύτητα, συνέπεια και εξειδίκευση στην διαρκή και απαιτητική τροφοδοσία ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιριών, χώρους μαζικής εστίασης όπως ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, café, catering, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, αλυσίδες super market, cash & carry κλπ.

Η πολύχρονη εμπειρία και η τεχνογνωσία δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της, με εγγυημένη ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων, άμεση εξυπηρέτηση και ευελιξία στον τρόπο παράδοσης των προϊόντων μέσω του ιδιόκτητου στόλου της εταιρείας.

Στην περιοχή της Κρήτης, η διανομή γίνεται 2 φορές εβδομαδιαίως σε κάθε γεωγραφική περιοχή εκτός από την περιοχή της Ιεράπετρας με ένα δρομολόγιο ανά εβδομάδα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η διανομή γίνεται μέσω εγκεκριμένων μεταφορικών εταιρειών διασφαλίζοντας την ταχύτητα, τον άριστο τρόπο μεταφοράς και τις προδιαγραφές  αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων.

Πως διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων;

Η εταιρεία ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε δεσμεύεται  στη συνεχή επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Εφαρμογή, επιβεβαίωση και συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας (ISO 9001:2008) και Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων (ISO 22000:2005) όπως η Νομοθεσία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιβάλλουν.
  • Διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και την σταθερή ικανοποίηση των πελατών μας.

Με στόχο την ικανοποίηση των  standards ποιότητας και υγιεινής  η  Σαβοϊδάκης Α.Ε. συνεργάζεται με εγκεκριμένους πιστοποιημένους παραγωγούς και  προμηθευτές και παρακολουθεί  όλα τα στάδια  της διαδικασίας, από την  παραλαβή πρώτων υλών, την παραγωγή έως  την παράδοση των προϊόντων της.

Επιπλέον γίνονται:

  • Συνεχείς εσωτερικοί έλεγχοι και μετρήσεις Ποιότητας και Υγιεινής.
  • Συνεχείς εξωτερικοί έλεγχοι από ειδικευμένους επιθεωρητές.
  • Συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι σε εξειδικευμένα και διαπιστευμένα εργαστήρια για την επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων ποιότητας και υγιεινής.
  • Έρευνες μέτρησης βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
Στη περιγραφή κάθε προϊόντος υπάρχει το πεδίο «Πιστοποίηση». Τι αφορά;

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα Ποιότητας (ISO 9001:2008) και Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων (ISO 22000:2005)

Ορισμένα προϊόντα έχουν επιπλέον την πιστοποίηση ΠΓΕ (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) από τον οργανισμό ARGOCER. Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Προϊόντα με το Σήμα ποιότητας «ΚΡΗΤΗ» της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Το Σήμα «ΚΡΗΤΗ» ακολουθεί προδιαγραφές, οι οποίες πιστοποιούν την ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ σε όλες τις φάσεις παραγωγής, από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Προϊόντα με σήμα «ΚΡΗΤΗ»